บ้านลอยน้ำ


หน้าแรก  :  บ้านเนินเขา  :  บ้านโมเดิร์นบ้านมัลดีฟส์แฝด 1
(ดูรายละเอียด)บ้านมัลดีฟส์แฝด 2
(ดูรายละเอียด)บ้านมัลดีฟส์แฝด 3-10
(ดูรายละเอียด)บ้านมัลดีฟส์ VIP
(ดูรายละเอียด)บ้านมัลดีฟส์
(ดูรายละเอียด)


บ้านมัลดีฟส์แฝด VIP
(ดูรายละเอียด)

บ้านแฟมิลี่
(ดูรายละเอียด)
**********************************************************************************************************************************
 

*********************************************************************************
บ้านมัลดีฟส์แฝด 1 เปิดให้บริการ จำนวน 1 หลัง

บ้านพักลอยน้ำ 2 ห้องนอน เตียงคู่ มีห้องน้ำในตัว มีีบริเวณลงเล่นน้ำหลังบ้าน
ประตูเข้า-ออก แยกอิสระ สามารถพักได้ 2 ครอบครัว
บ้านพัก 1 หลัง พักได้ห้องละ 2 ท่าน เข้าพักได้รวม 4 ท่าน
(เสริมที่นอนได้ห้องละ 1 ท่าน รวม 2 ท่าน )

ราคา 12,000.-/หลัง/วัน (ดูโปรโมชั่น)
**************************************
ราคาเสริม ท่านละ 1,400.-

 

*********************************************************************************
บ้านมัลดีฟส์แฝด 2
เปิดให้บริการ จำนวน 1 หลัง

บ้านพักลอยน้ำขนาดใหญ่ 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ มีีบริเวณลงเล่นน้ำหลังบ้าน
ห้องโถงขนาดใหญ่ กั้นเป็นห้องนอนด้านใน
ห้องโถงด้านนอก เตียงคู่ 1 เตียง, ห้องนอนด้านในเตียงเดี่ยว 2 เตียง
ประตูเข้า-ออกทางเดียว เหมาะสำหรับครอบครัวเดียวพักรวมกัน
บ้านพัก 1 หลัง พักได้ห้องละ 2 ท่าน เข้าพักได้รวม 4 ท่าน
(เสริมที่นอนได้ห้องละ 1 ท่าน รวม 2 ท่าน )

ราคา 12,000.-/หลัง/วัน (ดูโปรโมชั่น)
*********************************
ราคาเสริม ท่านละ 1,400.-

 

*********************************************************************************
บ้านมัลดีฟส์แฝด 3-10 เปิดให้บริการ จำนวน 8 หลัง

บ้านพักลอยน้ำ 2 ห้องนอน เตียงคู่ มีห้องน้ำในตัว มีีบริเวณลงเล่นน้ำหลังบ้าน
ประตูเข้า-ออก แยกอิสระ สามารถพักได้ 2 ครอบครัว
บ้านพัก 1 หลัง พักได้ห้องละ 2 ท่าน เข้าพักได้รวม 4 ท่าน
(เสริมที่นอนได้ห้องละ 1 ท่าน รวม 2 ท่าน )

ราคา 14,000.-/หลัง/วัน (ดูโปรโมชั่น)
*********************************
ราคาเสริม ท่านละ 1,400.-

 

*********************************************************************************
บ้านมัลดีฟส์ VIP เปิดให้บริการ จำนวน 1 หลัง

บ้านพักลอยน้ำ 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ เตียงคู่ มีบริเวณลงเล่นน้ำหลังบ้าน
สำหรับท่านที่้ต้องการความเป็นส่วนต้ว
บ้านพัก 1 หลัง พักได้ 2 ท่าน
(เสริมที่นอนได้ 1 ท่าน )

ราคา 10,000.-/หลัง/วัน (ดูโปรโมชั่น)
*********************************
ราคาเสริม ท่านละ 1,400.-

 

*********************************************************************************
บ้านมัลดีฟส์ 1-6 เปิดให้บริการ จำนวน 6 หลัง

บ้านพักลอยน้ำ 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ เตียงคู่ มีบริเวณลงเล่นน้ำหลังบ้าน
สำหรับท่านที่้ต้องการความเป็นส่วนต้ว
บ้านพัก 1 หลัง พักได้ 2 ท่าน
(เสริมที่นอนได้ 1 ท่าน )

ราคา 8,000.-/หลัง/วัน (ดูโปรโมชั่น)
*********************************
ราคาเสริม ท่านละ 1,400.-

*********************************************************************************
บ้านมัลดีฟส์แฝด VIP เปิดให้บริการ จำนวน 1 หลัง

เตียงคู่ 1 เตียง, เตียงเดี่ยว 2 เตียง มีีบริเวณลงเล่นน้ำหลังบ้าน
ประตูเข้า-ออก แยกอิสระ สามารถพักได้ 2 ครอบครัว
บ้านพัก 1 หลัง พักได้ห้องละ 2 ท่าน เข้าพักได้รวม 4 ท่าน
(เสริมที่นอนได้ห้องละ 2 ท่าน รวม 4 ท่าน )

ราคา 16,000.-/หลัง/วัน (ดูโปรโมชั่น)
*********************************
ราคาเสริม ท่านละ 1,400.-

*********************************************************************************
บ้านมัลดีฟ์ Family เปิดให้บริการ จำนวน 3 หลัง

บ้านพักลอยน้ำ 1 ห้องนอนขนาดใหญ่ 2 ห้องน้ำในตัว มีีบริเวณลงเล่นน้ำหลังบ้าน
บ้านแฟมิลี่ 1 เตียงคู่ 2 เตียง / บ้านแฟมิลี่ 2,3 เตียงคู่ 1 เตียง เตียงเดี่ยว 2 เตียง
บ้านพัก 1 หลัง พักได้ 4 ท่าน
(เสริมที่นอนได้ 6 ท่าน รวม 10 ท่าน )

ราคา 14,000.-/หลัง/วัน (ดูโปรโมชั่น)
*********************************
ราคาเสริม ท่านละ 1,400.-

****************************************************************************
หน้าแรก  :  บ้านเนินเขา  :  บ้านโมเดิร์น

บริษัท รักน้ำรีสอร์ท จำกัด

Ruknamresort Co., Ltd. , Kanchanaburi, Thailand
Tel : 034 696212, 034 696213 Fax : 034 696210